Bidrag utdelade av Lions Club Valdemarsvik 2016-2017

 

 

Lions nationella/internationella aktiviteter 14 475 kr
Julaftonsaktiviteter kommunens äldrevård 8 000 kr
Natashas barnläger 2017  1 000 kr
Världens barn 2 000 kr
Barndiabetesfonden 3 000 kr
Lions Stipendium 5 000 kr
SOS barnbyar, fadderbarn 4 400 kr
Radio Wix 3 000 kr
Lions stipendium till klass 9 Vammarskolan 2 000 kr
Lions forskningsfond, Stiftelsen Alzheimer 1 000 kr
Övrigt, mindre bidrag    2 000 kr
   
 Summa 45 875 kr