Om Lions i Sverige och världen

Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner medlemmar. I Sverige har Lions 14.000 medlemmar organiserade i 530 klubbar.

Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika samhälls- och hjälpprojekt för att göra världen till en bättre värld att leva i. Lions förbättrar livskvaliteten för människor lokalt, nationellt och internationellt.

Hjälpen sker från människa till människa och styrs av lokala behov, då nätverket av medlemmar i Lions finns i 200 länder.

Lionmedlemmar i Sverige samlar in omkring 30 miljoner per år. Alla insamlade medel går oavkortat till ändamålet.

Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.

Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former.

Internationellt är Lions med i ESOC, FN´s ekonomiska och sociala råd. Lions Sverige är bland annat med i Svenska FN-förbundet och FRII, frivilligorganisationernas insamlingsråd och SFI (Stiftelsen för Insamlingskontroll) genom Stiftelsen Lions Hjälpfond som har Plusgiro 90 1948-0.

barn_bubblarklot